bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se

Betalning via Swish upphör

2020-04-21

Från och med 1 maj 2020 kommer vi inte längre erbjuda betalningar via Swish. Bokningar av bastu, samlingslokal m.m. kommer att debiteras via ordinarie månadsavgift.