bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se
Våra ordningsregler2021-03-24T13:02:13+01:00

Ordningsregler som skall gälla i en bostadsrättsförening, beslutat av styrelsen och skall ses som föreningens “lagar”.

För allas välbefinnande och bästa trivsel i vår förening har styrelsen, vid styrelsemötet 2017-10-19, beslutat om ett antal regler som gäller för samtliga boende här på Bagargården.

Bostadsrättsföreningen Bagargården består av 125 bostadsrätter. Varje innehavare av en bostadsrätt är medlem och delägare i föreningens egendom. Det innebär både rättigheter och skyldigheter.

Nedan följer de regler som alla boende på Bagargården skall följa.

 • Det är inte tillåtet att använda lägenhet eller annat föreningsutrymme för annat än avsett ändamål (se §42 och §44 p4 i stadgarna)
 • Om skada uppstår – som omedelbart behöver åtgärdas – måste detta anmälas omgående.
 • Följa bestämmelserna angående kontroll av ohyra. Upptäcker du ohyra så måste det anmälas snarast
  (se §33 och §44 p6 i stadgarna).
 • Var sparsam med vatten och gör felanmälan om läckage uppstår i kranar, ledningar, toalettstolar m.m.
 • Vid renovering av badrum tag alltid kontakt med styrelsen. Föreningen kräver att man anlitar fackman och begär våtrumsintyg av utföraren.
 • Stäng inte av handdukstorkarna i badrummen. Dessa är kopplade till varmvattnet som är i ständig cirkulation och om handdukstorken är avstängd går det ut svalt/kallt vatten i varmvattensystemet. Om temperaturen i varmvattnet understiger 50 grader finns det risk för ökad bakterietillväxt. Vill du ta bort din vattenburna handdukstork är detta tillåtet, men skall anmälas till styrelsen så att vi kan besiktiga att det gjorts på ett korrekt vis.
 • Inte lägga dörrmatta utanför lägenhets dörr, inte heller förvara cyklar, vagnar eller annat i trapphus och entréplan.
 • Att följa bestämmelser och anvisningar för källsortering och grovsopor i våra miljöhus.
 • Vara aktsam om tvättstugornas utrustning och efter varje tvättpass tömma torktumlarens och torkskåpets filter, samt städa tvättstugan och rengöra samtliga maskiner.
  Det är absolut förbjudet att färga kläder i tvättmaskinen!
 • Inte demontera eller ersätta befintliga ventilationsdon i badrum, toalett eller över spis. Fastigheten är utrustad med central ventilationsutrustning.
  Vid fel på ventilationen anmäl detta snarast.
 • Inte montera parabol, utomhusantenn eller annat som påverkar fastighetens fasad.
  Parabol, som ställs på balkongen får inte sticka utanför balkongräcket.
 • Inte förändra utseendet på balkongens väggar eller tak samt demontera balkongens skyddsräcke.
 • Inte låta hundar, katter eller andra husdjur uträtta sina behov på gräsmattor eller i rabatter.
 • Inte mata djur (t.ex fåglar eller katter) inom föreningens område.
 • Det är endast tillåtet att köra bil på gården vid varu- och sjuktransporter.
  • Efter lossning / lastning skall fordonet snarast köras ut från gården.
  • All parkering på gården är förbjuden.
  • Vid transport med taxi eller annat fordon, skall av och på stigning ske utanför gården.
  • Tvätt och städning av fordon på gården är förbjudet.
 • Vid uthyrning i andra hand av lägenhet skall alltid skriftlig ansökan lämnas till styrelsen (se §40 p3 i stadgarna).
 • Entrédörrar, källardörrar och grindar skall alltid hållas stängda och låsta.
  Våra källardörrar hålls låsta (för alla) mellan kl 23:00 till kl 06:00 varje dygn.
 • Det är inte tillåtet att orsaka buller som är störande för dina grannar, t.ex. borra / spika under följande tider:
  • Vardagar mellan 21:00 – 07:00.
  • Lördagar från kl 16:00 och framåt.
  • Söndagar och röda helgdagar får man inte orsaka störande buller överhuvudtaget.
 • Det är inte tillåtet att röka i föreningens gemensamma utrymmen, så som entrér, hissar, trapphus och källare m.m.
 • Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongen eller motsvarande utrymme. Endast elgrill är tillåtet.
 • I övrigt är det alla boendes skyldighet att följa styrelsens föreskrifter och dom för föreningen gällande stadgar.Skulle man underlåta att följa de regler som beslutats av styrelsen kan man, enligt stadgarna, förverka sin rätt till bostaden.
 • Planerar du att renovera? Då måste du kontakta styrelsen i förväg. Mer info om detta hittar du på sidan renovera din bostadsrätt.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email