bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se
Bullen 2021-10-062021-10-10T21:34:01+01:00

Vill du läsa läsa nyhetsbrevet som pdf så hittar du det i denna länk: Bagarbullen 2021-10-06

BAGARBULLEN 2021-10-06

Detta informerar vi om

  • Passagesystemet
  • Andrahandsuthyrning
  • Cykelparkering
  • Motioner till årsstämma 2022
  • Mal i källare
  • Container
  • Tvättmaskin

Passagesystemet

Som alla troligen märkte av så slutade passagesystemet på Stvg plötsligt att fungera den 10 sept efter kl 17.00. Stoppet visade sig bero på att de blyackumulatorer som försörjde systemet med el slutade fungera ungefär samtidigt. Eftersom föreningen inte hade/har något serviceavtal med All-Elektro som installerat anläggningen hade vi inte tillgång till deras jourservice. De omedelbara åtgärder som vidtogs var att se till så att alla medlemmar kunde få tillträde till sina lägenheter och andra utrymmen. Detta medförde att alla portar på Stvg, grinden på Htvg samt miljöhuset ständigt hölls öppna. Samtidigt beställde vi via HSB:s jour rondering ca en gång i timmen på natten för att förhindra att obehöriga slog sig ner på gården eller i trapphusen. Ett arbete med att koppla delar av passagesystemet till vår nya porttelefon hade redan påbörjats. Detta arbete fortsätter och kommer att göra passagesystemet mindre sårbart i framtiden. Har du frågor eller funderingar är du välkommen till vårt medlemsmöte den 18 okt kl 19.00. Separat kallelse kommer inom kort.

Andrahandsuthyrning

Tyvärr har det förekommit otillåten andrahandsuthyrning i föreningen. Tack vare vår policy för andrahandsuthyrning har vi lyckats avbryta fem otillåtna uthyrningar i år. Det är av stor vikt att andrahandsuthyrning minimeras, eftersom föreningen blir tryggare av att det finns medlemmar som äger sin lägenhet och därför har intresse av att engagera sig i boendet.

Cykelparkering

Nu är den fina cykelparkeringen färdigbyggd och efter den genomförda slutbesiktningen väntar vi nu bara på klartecken att börja använda den. Den rönn som står i anslutning till cykelparkeringen har dock blivit skadad och kommer att ersättas med en ny rönn utan kostnad för föreningen.

Motioner till årsstämma 2022

Det är nu tid för motioner till årsstämman. Välkommen med ett förslag, skriv ditt namn och lägenhetsnummer och lägg din motion i brevlådan utanför Södra Tvärgatan 1.

Mal i källare

Det har kommit mal igen i källaren på Södra Tvärgatan 1–3. Vänligen paketera in mattor och annan textil som drar till sig mal.

Container

Styrelsen har beslutat att ta hem en container två gånger om året. Det är nu dags för den andra i år och den kommer den 25 oktober. Passa på att sortera bort saker i källaren och garderoberna så att det inte ligger och drar till sig ohyra i onödan.

Tvättmaskin

En av våra tvättmaskiner har behövt repareras pga. att behå-byglar har fastnat i tvättrumman. Detta är en onödig utgift för föreningen så använd en tvättpåse när du tvättar behå med bygel.

Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig höst!

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email