bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se
Bullen 202010222020-10-25T12:36:38+01:00

Vill du läsa läsa nyhetsbrevet som pdf så hittar du det i denna länk: Bagarbullen 2020-10-22

Bagarbullen 2020-10-22

Detta informerar vi om

  • Underhållsspolning av rören
  • Miljöhuset
  • Julbord
  • Porttelefonisystemet

 

Spolning av rören

Nu är det tid för spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum. Detta utförs i ett förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar. Spolarna har fått uppdraget och information när de kommer till er lägenhet kommer i ett separat utskick från dem. Det är mycket viktigt att alla är medvetna om att ni måste lämna tillträde till lägenheten så att arbetet kan utföras utan problem. Är du inte hemma MÅSTE du ge tillträde till lägenheten via huvudnyckel. Glöm inte att lämna in talongen som finns på informationen att ni lämnar tillträde till lägenheten.

Miljöhuset

Det är fortfarande problem med avfallssorteringen i vårt miljöhus. NSR tömmer inte till exempel tunnan med metallförpackningar om det finns en gryta i den. Dricksglas, gamla plastbehållare är också exempel på föremål som ska sorteras som restavfall. Felsorteringar kostar naturligtvis vår bostadsrättsförening extra avgifter och det är vi naturligtvis inte intresserade av. Ett förslag är att sätta upp kameraövervakning i miljöhuset och det är ett förslag som styrelsen överväger att införa, men vi kanske kan hjälpas åt med sorteringen!

Julbord

Snart är julen här och alla festligheter som hör till den helgen! Styrelsen har övervägt olika förslag för vår populära julbordstradition men inget är praktisk genomförbart enligt Corona-anvisningar som finns. Tyvärr får vi meddela att det blir inget julbordsfirande i år. Det blir säkert flera anledningar att ha en fest när Corona-pandemin har lagt sig.

Porttelefonisystem

Styrelsen har bestämt att byta ut porttelefonisystemet. Det systemet vi har nu är gammalt och det har varit många problem med det. Mer information kommer när bytet närmar sig.

 

Styrelsen passar på att önska alla en fortsatt fin höst!

 

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email