bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se
Bullen 202106102021-06-14T17:56:03+01:00

Vill du läsa läsa nyhetsbrevet som pdf så hittar du det i denna länk: Bagarbullen 2021-06-10

Bagarbullen 2021-06-10

Detta informerar vi om

  •  Byggnation av cykelparkering vid miljöhuset
  •  Regler för uthyrning av bastu, gästrum och samlingslokal
  •  Policy om andrahandsuthyrning
  •  ”Efter-pandemin-aktivitet”
  •  Uppställning av portarna och vår säkerhet på gården
  •  Övrigt
  •  Expeditionen öppnar igen

Byggnation av cykelparkering vid miljöhuset

Byggnationen av cykelparkeringen påbörjas inom kort. Vi ber alla ta bort sina cyklar från cykelparkeringen och ni som har trasiga cyklar, att sätta dessa i sitt källarförråd. Vi bygger inte ett cykelförråd för trasiga cyklar, utan för att förbättra för de som använder sin cykel. Området kommer att spärras av och vi ber alla att respektera avspärrningen. Själva byggandet av cykelparkeringen kommer att ta cirka tre veckor.

Regler för uthyrning av bastu, gästrum och samlingslokal

Styrelsen har tagit fram nya regler för uthyrning av våra olika faciliteter. Gästrummet och samlingslokalen måste bokas minst tre dagar innan, och när tre dagar återstår innan bokad tid går det inte längre att avboka. När det gäller bastun är det två dagar som gäller. Medlemmen debiteras för bokningen som är gjord. Detta för att styrelsen ska kunna ha lite framförhållning när det gäller nyckelhanteringen och att bokningen inte ska kunna tas bort med kort varsel och på så sätt låsa de datum när kanske någon annan medlem kunnat reservera i stället.

Policy om andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna bor i sina lägenheter och känner ansvar för sitt boende här på BRF Bagargården. Det har inkommit flera förfrågningar om andrahandsuthyrning av sin lägenhet och nu har styrelsen tagit fram en policy, för vad som gäller när man ansöker om att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Den som vill ta del av policyn kan gå in på hemsidan https://bagargarden.hsbbrfwebb.se/bra-att-veta och läsa den där. Den kan även fås i pappersform från styrelsen.

”Efter-pandemin-aktivitet”

Det har varit ett annorlunda år med restriktioner pga. Corona-pandemin. Nu har vi beslutat att ha en skaldjursfest lördagen den 14 augusti och vi skickar ut en inbjudan i god tid för att ta upp anmälningar till den. Föreningen bjuder på skaldjuren med tillbehör, dock inte alkohol. Vi hoppas att många har möjlighet att delta!

Uppställning av portarna och vår säkerhet på gården

Det förekommer att portarna ibland står uppställda, till exempel för att lufta ut nu när värmen har kommit. Det är inte tillåtet, portarna ska vara stängda när det inte sker någon in och utlastning till någon lägenhet.
Tyvärr har en av våra medlemmar blivit utsatt för ett rånförsök på gården. En ”hjälpsam” man erbjöd sin godhet, när vår medlem skulle sätta sig på sin rollator. Samtidigt tog mannen hand om plånboken som fanns i bakfickan. Emellertid såg en uppmärksam granne det hela och kom ut och skrämde i väg rånaren, och plånboken lades på en stenmur och ingenting saknades. Det är av största vikt att grindarna inte öppnas för personer utan tagg, och att man stannar kvar vid grinden tills den är stängd.

Övrigt

Det finns en cykelnyckel i styrelserummet som är upphittad på gården. Återfås mot beskrivning!
Information till dig som röker och slänger cigarettfimpar på gården eller slänger fimpar från balkongen: vänligen ta hand om dina cigarettfimpar själv.

Expeditionen öppnar igen

Expeditionen öppnar igen den första måndagen i augusti, den 3 augusti 18:30-19:30. Därefter håller expeditionen öppet första måndagen varje månad, 6 september, 4 oktober, 1 november och 6 december.

Styrelsen önskar alla en glad midsommar!

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email