bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se
Bullen 202012202020-12-21T15:37:10+01:00

Vill du läsa läsa nyhetsbrevet som pdf så hittar du det i denna länk: Bagarbullen 2020-12-20

Bagarbullen 2020-12-20

Detta informerar vi om

  • Årsstämma 2021
  • Porttelefonisystem ska bytas ut
  • Information om dörrautomatik
  • Skötsel av fönster

 

Årsstämma 2021

Under rådande Coronapandemi kan vi inte ha vår årsstämma på sedvanligt sätt. Stämman kommer därför ske via post, så kallad ”poststämma”. Vi kommer att skicka ut kallelse och information till samtliga medlemmar, i god tid före utsatt stämmodatum 17 februari 2021.

Porttelefonisystem ska bytas ut

Det är nu förberett för att byta ut porttelefonisystemet den 1 februari 2021, se separat information. OBS: Era taggar påverkas INTE av detta. De kommer att fungera precis som vanligt även när vi bytt ut porttelefonen. För den som känner sig osäker trots bifogade informationsblad kommer styrelsen att finnas på plats för drop-in info i samlingssalen, Hantverkaregatan 19, den 20 och 21 jan 2021 mellan kl 17.00-19.00. Infon ges i smågrupper. Munskydd kommer att tillhandahållas. Det går också bra att istället ringa på föreningens telefon för att ställa dina frågor.

Information om dörrautomatik

Det händer ibland att portarna ställs upp felaktigt med olika föremål. Detta sker framförallt om man är osäker på hur detta ska göras eller när det känns obekvämt att sätta upp dörren med sin dörrnyckel, till exempel vid avloppsstopp nattetid. För att göra det enklare att göra rätt kommer vi att installera avstängningsknappar för dörrautomatiken, så dörren ställer sig i öppet läge. Arbetet kommer att ske den 21/12.

Skötsel av fönster

Varje bostadsrättsinnehavare är ansvarig för sina fönster. Det är därför viktigt att underhålla dem genom att regelbundet smörja glidskenor och spanjoletter.
Se separat informationsblad för styrelsens erbjudande om detta.

 

Styrelsen önskar en God Jul
och ett Gott Nytt År

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email