bagargarden.hsbbrfwebb.se|bagargarden@hsbbrfwebb.se
Nr 4/10272017-05-27T22:10:44+01:00

Medlemsinformation nr 4/2017 “Bullen”

 • Ny hemsida – hur man hittar dit – bagargarden.hsbbrfwebb.se
 • Nya maskiner och ytrenovering av tvättstugor.
 • Nytt städbolag från och med 2017-06-01.
 • Cykelgaragen överfulla – Hur förvarar man en cykel som inte används.
 • Inventering av “oanvända” cyklar.
 • Hänglås till källaren – Vems egendom och vad som gäller.
 • Blockering i källarkontoren – åtkomst till ventiler krävs.
 • Kolvar till tvättstugor – Vad som gäller.
 • Förändringar av trädgården – “Peders hörna” – Vad som händer med den
 • Permobiler

Ny hemsida

Äntligen har vi kommit igång med en egen hemsida. Ännu är den inte särskilt fylld med information men vi hoppas kunna fylla den allt eftersom med bland annat “Bullen” och annan information, både viktigt som oviktig.
Om du är intresserad av att hjälpa till med hemsidan så kan du anmäla dig till Sören Sava så kanske vi kan bilda en grupp som jobbar med hemsidan.
Adressen är: bagargarden.hsbbrfwebb.se.

Nya maskiner mm i tvättstugorna

Nu har vi fått nya och fräscha tvättstugor och vi hoppas redan att det skall hållas fräscht där länge. Tvättmaskinerna har ni redan lärt er att hantera.
Den nyare av de två är nu även den försedd med pollettinkast och den fungerar i stort sett som den tidigare installerade modellen.
Nytt är att man kan göra två tillval till tvättprogrammet av de tillgängliga tillvalen som t.ex. extra sköljning och extra nersmutsad tvätt.
Välj det tvättprogram du önskar och sedan kan du trycka på respektive knapp så kommer det upp en liten notering i displayen som talar om vilka tillval som är aktiva.

Torktumlare och torkskåp

Här vill vi påpeka att varken torkskåpen eller torktumlaren får stoppas eller öppnas under programtiden. Om detta sker så kommer  så börjar torkprogrammen om från början och det kommer ta dubbelt så lång tid att få sin tvätt torr.
Följer man denna regel, att inte stoppa eller öppna maskinerna när väl programmet har startats, så fungerar det väl.

Nytt städbolag

Många har varit missnöjda med städningen i de gemensamma utrymmena. Därför har styrelsen tagit in anbud från ett antal olika städbolad.
Från och med 1 juni har Universal städ fått uppdraget att hålla våra gemensamma utrymmen rena och fräscha.
De kommer i regel att städa måndagar.

I avtalet ingår också att de tömmer plastsäckarna i tvättstugorna samt att göra en översyn och grovstädning av tvättstugorna en gång i månaden.
Styrelsen har beslutat att låta städbolaget grovstäda samtliga allmänna utrymmen en gång/år.
Detta har tidigare gjorts av “gårdsgruppen” och de sensate två åren har en av våra medlemmar städat dessa utrymmen mot betalning.
Styrelsen anser att det är bra att ha ett helhetsgrepp om städningen och därför har städbolaget fått även detta i uppdrag.
Städbolaget kommer också att hålla rent på trottoaren runt vår del av fastigheten Södra Tvärgatan / Nytogsgatan.

Cykelgaragen

Nu har det varit dags för en inventering av cyklar igen. Och senast den 19/5 skulle vi har märkt våra cyklar. Några dagar senare kommer vi att samla in de omärkta cyklarna och kedja ihop dem i varandra på gården där de kommer att stå i cirka 14 dagar. Man har då chans att meddela om man har glömt att märka upp sin cykel.
Efter de 14 dagarna så kommer cyklarna att forslas bort.

I samband med detta så vill vi påpeka att vi upptäckte att många förvarar sin cykel i cykelrummen trots att de inte använder den. Då det är trångt i många cykelrum så vill vi därför vädja till er som vet med er att ni inte använder er cykel särskilt ofta att förvara den i källarförrådet.

Hänglås till källaren

Hänglåsen till källarförråden är föreningens egendom. Vi måste ha tillgång till källarförråden för att komma åt de ventiler till vatten och element m.m.
Låset skall alltså följa med lägenheten vid försäljning.
Det finns en huvudnyckel till hänglåsen som förvaras i kassaskåpet på expeditionen som används i de fall som styrelsen behöver tillträde till källarförråden.
Om man slarvar bort sitt lås eller “glömmer” att lämna det till ny köpare av lägenheten så blir man skyldig att ersätta låset som idag kostar 1200:- kronor.

Om du sätter dit ett eget lås på källarförrådet så kommer vi att klippa sönder låset när så krävs och då tar inte styrelsen ansvar för att förrådet lämnas olåst.

I detta sammanhang så vill vi också påminna att man inte får blockera gången fram till ventilerna.
Ni som har källarförråd med ventiler i taket måste hålla gången fram till dessa fri från möbler eller liknande föremål.

Det är absolut förbjudet att förvara lättantändliga vätskor som bensin, aceton eller andra lösningsmedel i källarförråden.

Kolvar för bokning av tvättider i tvättstugorna

Dessa kolvar är medlemmens eget ansvar och egendom.
Om en kolv går sönder eller om nycklarna tappas bort till den så att man måste ha en ny kolv så för medlemmen själv bekosta den.
Kolvarna kostar 250:- kr/st.

“Peders Hörna”

Vi har nu beslutat att där lägga ett antal plattor och ställe ett litet bord och stolar där man kan sitta och fika.
Det kommer också att placeras en liten sandlåda på lämpligt ställe.
Sandlådan kommer att förses med lock som föräldrarna får ansvara för att det stänga till efter användning så att inte lösa katter kan göra sina behov i den.

Permobiler – P-Plats och laddning

Våra medlemmar har med åren blivit äldre och efterfrågan på P-plats för permobiler har blivit aktuell.
Vi har idag löst det så att man får parkera och ladda sin permobil i två av våra cykelrum.
Styrelsen har undersökt hur andra föreningar gör och kom fram till att det är lite olika.
En del tar ut en avgift för parkering och laddning just i cykelrummen eller annat lämpligt utrymme.
Vi kommer i alla fall att upprätta en kö till de två platser vi idag kan erbjuda.
På nästkommande styrelsemöte så kommer det tas ett beslut på hur vi gör i framtiden:
Mer information kommer i nästa “Bulle”.

Vi passar på att önska er alla en riktigt trevlig pingsthelg och en skön sommar.

Varma hälsningar

Styrelsen

P.S.  Sommartider för expeditionen

Vi kommer som vanligt att ha ändrade öppentider under sommaren.
Från och med 2017-06-19 till 2017-08-21 har vi följande öppet mellan 18:30 – 19:30.

 • Vecka 25 : 2017-06-19
 • Vecka 27 : 2017-07-03
 • Vecka 29 : 2017-07-17
 • Vecka 31 : 2017-07-31
 • Vecka 32 : 2017-08-07
 • Vecka 34: 2017-08-21

Från och med 2017-08-21 så kommer vi att hålla öppet som vanligt mellan 18:30-19:30

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email